Een visie op de toekomst door eilanddichter Fiet van Beek

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Fiet van Beek, een bekende eilanddichter, heeft met zijn gedicht “ANDERSOM” een visie op de toekomst geschetst. Het gedicht spreekt over een dag waarop onze waarden en prioriteiten veranderen, weg van zelfzucht en overconsumptie, naar respect en zorg voor de natuur en elkaar.

Een toekomst vol saamhorigheid en respect voor de natuur

In het gedicht wordt een toekomstige dag voorspeld waarop we besluiten om anders te leven, een dag waarop ‘gewiekst’ alleen doet denken aan klapperende vogelvleugels. Dit suggereert een verschuiving van sluwheid en bedrog naar de eenvoudige en pure schoonheid van de natuur. De dichter spreekt over een toekomst waarin de aarde voedsel geeft en waarin de gasten - waarschijnlijk verwijzend naar mensen - het landschap respecteren en in evenwicht leven met hun omgeving.

Het Gouden Boltje als metafoor

Het gedicht maakt ook gebruik van de metafoor van het ‘Gouden Boltje’. Dit kan worden geïnterpreteerd als een symbool van natuurlijke rijkdom en het vermogen van de aarde om te voorzien in onze behoeften. De dichter suggereert dat in de toekomst ‘kapitaal’ gevonden zal worden in deze natuurlijke rijkdommen en in onze relaties met elkaar, in plaats van in materiële rijkdom.

De visie van de dichter

De visie die de dichter schildert is er één van harmonie en evenwicht, waarin mensen en natuur in co-existentie leven. ‘Balansdag’ wordt genoemd als de naam voor deze toekomstige dag van verandering. De dichter speculeert dat deze dag op een woensdag zal plaatsvinden.

Het gedicht “ANDERSOM” van eilanddichter Fiet van Beek biedt een inspirerende en hoopvolle visie op de toekomst. Het herinnert ons eraan dat een andere manier van leven mogelijk is, waarin we onze relatie met de natuur en elkaar herwaarderen.