Energieverbruik op Texel: Bedrijventerreinen kunnen grote besparingen behalen door verduurzaming

27 dagen geleden gepubliceerd

Bedrijventerreinen op Texel zijn verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van het totale energieverbruik op het eiland, zo meldt Rikus Kieft, wethouder Duurzaamheid. Dit biedt kansen voor grote besparingen door verduurzaming, wat niet alleen gunstig is voor het eiland en het milieu, maar uiteindelijk ook voor de ondernemers zelf.

Streven naar energieneutrale bedrijventerreinen in 2050

Het streven is dat in 2050 alle bedrijventerreinen op Texel energieneutraal zijn. De gemeente, Texels Ondernemersplatform en Rabobank hebben hiertoe de Green Deal Duurzame bedrijventerreinen ondertekend. Met deze deal verplichten zij zich om bedrijven die zich op de Texelse bedrijventerreinen bevinden, te ondersteunen bij hun verduurzaming. Deze deal loopt tot 1 januari 2026.

Energietransitie en vergroening

Naast energietransitie kunnen bedrijventerreinen ook veranderingen doorvoeren op het gebied van vergroening. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door minder asfalt en tegels te gebruiken, zodat water beter weg kan lopen en planten ervoor kunnen zorgen dat er minder warmte wordt vastgehouden door stenen.

Samenwerking en actieplan

Alle betrokken partijen werken momenteel aan het opstellen van een actieplan om de verduurzaming van bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijvenparken in De Cocksdorp, De Koog, Den Burg en Oudeschild, Oosterend en De Waal, te versnellen. In april wordt als eerste gestart op bedrijventerrein Oudeschild.

Ambitie voor 2050

De ambitie voor 2050 is dat alle bedrijven op Texel energieneutraal en klimaatbestendig zijn. Er wordt gestreefd naar maximale samenwerking op het gebied van grondstoffen en afval om verspilling te voorkomen. Door aantrekkelijke bedrijventerreinen te creëren, wordt er gezorgd voor toekomstgerichte bedrijven en nieuwe verdienmodellen.