Verzoek voor tijdelijk kampeerterrein aan het Gerritslanderdijkje afgewezen

27 dagen geleden gepubliceerd

Het college heeft besloten een verzoek voor het jaarlijks toestaan van een tijdelijk kampeerterrein aan het Gerritslanderdijkje niet positief te beoordelen. De redenen voor deze beslissing zijn de ongewenste impact op de omgeving, het niet overeenkomen met het huidige beleid en regels en de aanwezigheid van alternatieven.

Jaarlijks tijdelijk kampeerterrein

Het verzoek betrof een tijdelijk kampeerterrein met 300 kampeerplaatsen, inclusief sanitaire- en parkeervoorzieningen, aan het Gerritslanderdijkje. Het kampeerterrein was bedoeld voor deelnemers van de Ronde om Texel en andere wedstrijden, om het voortbestaan van deze evenementen te waarborgen. De organisatie stelde dat aanvullende activiteiten, zoals het mogelijk maken van overnachtingen, noodzakelijk zijn vanwege een afnemend aantal deelnemers.

Impact op de omgeving

Het beoogde kampeerterrein ligt in een volledig open gebied, waardoor tenten en campers volledig zichtbaar zouden zijn vanaf de Pontweg. Een terrein van deze omvang zou een grote ruimtelijke impact hebben op de omgeving en zou leiden tot veel verkeersbewegingen. Dit past niet in het huidige beleid omtrent recreatieve slaapplaatsen en staat haaks op recente discussies over de uitbreiding van slaapplaatsen.

Niet binnen de regels

Volgens de beleidsregels voor evenementen is overnachten bij evenementen mogelijk, maar dit initiatief voldoet niet aan de voorwaarden. Daarnaast is een tijdelijke camping op de beoogde gronden niet toegestaan en zou er van de regels afgeweken moeten worden om dit mogelijk te maken.

Alternatieven beschikbaar

Het college is van mening dat er alternatieven beschikbaar zijn op bestaande kampeerterreinen of bij het kamperen bij de boer. Deze alternatieven zouden de behoefte aan overnachtingsmogelijkheden voor evenementdeelnemers kunnen vervullen, zonder de negatieve impact op de omgeving die het voorgestelde kampeerterrein zou hebben.