Reconstructie van de Rommelpot start in oktober

10 maanden geleden gepubliceerd

In de week van 9 oktober start de reconstructie van de Rommelpot. Het losliggende fietspad zal worden verbreed en volledig vernieuwd. Ook zal de weg worden omgevormd tot een eenrichtingsweg. De kruispunten met de Oudeweg, Jan Ayeweg en Nattevlakweg worden eveneens heringericht.

Fietspaden en wegen

De fietspaden en wegen die worden aangepakt, waren de laatste die beheerd en onderhouden werden door Staatsbosbeheer en die nog gerenoveerd moeten worden. De reconstructie van de fietspaden draagt bij aan het stimuleren van fietsverkeer. De fietspaden worden waar mogelijk verbreed naar 3 meter en voorzien van duurzaam beton.

Beperkingen en afsluitingen

Door beperkingen in het Natura 2000 gebied, is het niet mogelijk de Rommelpot te verbreden in de richting van de duinen. De weg zal dus versmald worden en als een eenrichtingsweg (van zuid naar noord) worden ingericht. Het naastgelegen fietspad wordt ingericht voor tweerichtingsverkeer.

In november worden de kruispunten met de Oudeweg, Jan Ayeweg en de Nattevlakweg heringericht. De Rommelpot wordt tijdens de kerstperiode volledig afgesloten voor verkeer. Fietsers kunnen vanaf de start van de werkzaamheden gebruik maken van de weg.

Rozendijk

De Rozendijk tussen de Bakkenweg en de Fonteinsweg en de Fonteinsweg zelf worden in de week van 16 oktober heringericht. De weg krijgt een ‘fietsvriendelijke inrichting’. Fietsers en gemotoriseerd verkeer zullen hier de weg delen. De huidige te smalle fietspaden worden omgebouwd tot wandelpaden.

Bezwaren

Voor beide locaties is een Verkeersbesluit genomen waartegen bezwaren zijn ingediend. Het college van B&W heeft deze, op advies van de Bezwarencommissie, niet gegrond verklaard. Bezwaarmakers zijn hiervan op de hoogte gesteld. Het doel is om in het vroege voorjaar van 2024 de gehele werkzaamheden te voltooien en het traject weer open te stellen voor alle verkeer.