Onderzoek naar toekomstbestendige kust van Texel

4 maanden geleden gepubliceerd

De provincie Noord-Holland en diverse kustpartners onderzoeken manieren om het duingebied in het zuidwesten van Texel toekomstbestendig te maken. Het doel is om het eiland te beschermen tegen hoogwater en tegelijkertijd de duinnatuur te versterken. Er worden verschillende varianten onderzocht in samenspraak met lokale betrokkenen. Geïnteresseerden kunnen hun input geven tijdens een inloopbijeenkomst op 27 maart.

Dynamisch kustbeheer

Een van de mogelijke oplossingen die wordt onderzocht is dynamisch kustbeheer. Hierbij wordt de invloed van wind en zee op het duingebied vergroot. Dit houdt in dat de wind de kans krijgt om zand landinwaarts te verplaatsen naar het achterliggende duingebied, waardoor de duinen hoger en steviger worden en mee kunnen groeien met de zeespiegelstijging. Dit zou ook leiden tot een natuurlijker kustlandschap met een grotere diversiteit aan planten en dieren. In het onderzoek wordt naast waterveiligheid en biodiversiteit ook rekening gehouden met factoren zoals kustonderhoud, ruimte op het strand, recreatie en de lokale economie.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst, georganiseerd door de provincie Noord-Holland en kustpartners, worden bezoekers geïnformeerd over het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Witteveen+Bos in opdracht van de provincie. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 27 maart tussen 19.00 en 21.00 uur in dorpshuis de Waldhoorn, Herenstraat 30 in Den Hoorn. Aanmelden is niet nodig.

Mogelijke varianten

Tijdens de bijeenkomst worden presentaties gegeven over de ontwikkeling van het gebied en de uitdagingen waar het projectteam tegenaan loopt. Daarnaast kunnen bezoekers zich laten informeren over de verschillende varianten die worden onderzocht. Dit varieert van het voortzetten van het huidige beheer tot het aanleggen van een grote strekdam of het creëren van een wildernisgebied zonder beheer. Bezoekers zijn uitgenodigd om mee te denken over de eerste schetsontwerpen van deze varianten en hun ideeën te delen. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen aan de projectmedewerkers.